Bookmark and Share
請選擇影片
No Movie!
Sheri Ho 《怎能捨棄》 Sheri 嚐過單身的掙扎,又經歷喪子之痛;但是從上帝甘願捨棄愛子為世人的罪被釘十字架的事蹟裡,她體會到神的愛,以致可以走出傷痛。

最新在線影片
20220529 20220522 20220515 20220508 20220501 20220424 20220417 20220410 20220403
播放日期 人物 影片名稱  
2022.05.29 周寶心、叶麗君、侯潔瑩 《師者‧父母心》
2022.05.22 張彥博 《恨你變成愛你》
2022.05.15 郭潔 《口唱心和》
2022.05.08 朱逸璧 《愛的記憶》
2022.05.01 Shirley 阮翠珍 《為祢而活》
2022.04.24 黃鎮昌 《挑戰得可能》
2022.04.17 艾阮 《召命人生》
2022.04.10 陳小麗 《禱告・力量》
2022.04.03 白海波 《倚靠》